การมีลูกเล็กถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ ที่ทำงานนอกบ้าน การหาพี่เลี้ยงเด็กที่ไว้ใจได้จึงเป็นสิ่งที่ยาก ด้วยความที่เด็กเล็กมีความน่ารัก ไร้เดียงสา ประกอบกับที่ครูน้อยเป็นคนรักเด็ก ชอบดูแลเอาใจใส่เด็กเล็ก "ครูน้อยเนอสเซอรี่" จึงเกิดขึ้นเพื่อแบ่งเบาหน้าที่ที่สำคัญในการดูแลลูกน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่
     ครูน้อยเนอสเซอรี่ เป็นสถานรับเลี้ยงและพัฒนาศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งก่อตั้งโดย ครูสนธยา วัฒนจริยา (คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย) มีประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กนานกว่า25ปี อีกทั้งยังมี
ผู้ช่วยครูที่มีประสบการณ์ และได้ผ่านการอบรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์จังหวัดชลบุรี
     ด้วยความรักและเอาใจใส่เด็กเสมือนลูกของตนเอง "ครูน้อยเนอสเซอรี่" จึงได้รับความมั่นใจ เชื่อมั่นและบอกต่อจนมีผู้ปกครองนำเด็กเล็กมาฝากเลี้ยงด้วยดีเสมอมา
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE